UKS Delfin Garwolin

Poznaj naszą historię!

5 września 2001 r. na spotkaniu założycielskim grupa rodziców wspólnie z instruktorami pływania: Zbigniewem Jarzyną i Waldemarem Makowskim podjęła decyzję o założeniu stowarzyszenia i powołania Uczniowskiego Klubu Sportowego Delfin. W rejestrze klubów sportowych prowadzonych przez starostę powiatu garwolińskiego Uczniowski Klub Sportowy Delfin w Miętnem wpisano pod pozycję OK.4143-1/2002. Siedziba klubu mieściła się w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem przy ulicy Głównej 49. Obecnie klub działa przy Pływalni Miejskiej „Garwolanka” przy ulicy Olimpijskiej 2. Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich oraz ze środków pozyskanych od sponsorów. Od kilku lat startuje również w konkursach ofert ogłaszanych przez Urząd Gminy Garwolin i Urząd Miasta Garwolin. Za pozyskane fundusze zakupuje sprzęt treningowy, organizuje wyjazdy na zawody, obozy oraz zawody pływackie – „Otwarte Zawody Pływackie pod Patronatem Wójta Gminy Garwolin”, „Otwarte zawody pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Garwolina”, „Międzyszkolne Zawody Pływackie o Puchar Starosty Powiatu Garwolińskiego” i „Mittingi Pływackie”. W ramach obozów treningowych przez kilka lat organizowano spływy kajakowego rzekach Suwalszczyzny – Czarnej Hańczy, Rospudzie, w których licznie uczestniczyli również rodzice. Od 2011 roku klub organizuje stacjonarne obozy pływackie. Do 2014 roku były to obozy w Augustowie a w 2015 roku w Straszęcinie.